De utreder punktligheten på Tvärbanan

Felix Mir och Fredrik Rahm är två av våra exjobbare som under våren skriver ett arbete om punktligheten på Tvärbanan. Trots att coronaviruset satte en och annan käpp i hjulet är de snart i mål med sin resultatredovisning.

Arbetets fokus ligger på stationsuppehållstiderna för de fyra mest kritiska stationerna. Det handlar bland annat om hur olika faktorer på plattformar och tåg samspelar och påverkar både uppehållstiden och fördelningen. Genom en sådan överblick kan man enklare skapa en förståelse över vilka faktorer som är särskilt viktiga kopplat till punktligheten för varje station.

– Jag har alltid haft en nyfikenhet för transportmedel. Ofta tar det lång tid att hinna med flera olika saker på en dag på grund av de geografiska avstånden. Att kunna ta sig fram snabbare vore fantastiskt, till exempel genom innovativa lösningar i form av transporttekniker, säger Felix.

De läser samma program, industriell ekonomi och applicerad matematik med inriktning optimering och systemteori på Kungliga tekniska högskolan.

Tack vare ett projektsamarbete mellan KTH och trafikförvaltningen fick de upp ögonen för verksamheten och vilken typ av utmaningar kollektivtrafiken står inför.

Innan de valde att utbilda sig till ingenjörer fanns inte samma kunskap om vad som krävs för att möjliggöra vardagen för nära 900 000 resenärer.

– Jag kommer från en mindre stad och har framför allt använt cykeln som transportmedel under hela min uppväxt. Men det är väldigt intressant hur man kan optimera processer genom smarta lösningar och skapa ett större värde för samhället, menar Fredrik.

De har bägge fått en förståelse för trafikförvaltningens kritiska, framtida funktion i Stockholm parallellt med den ökande populationen. Att det är en offentlig verksamhet ställer också krav på gedigna beslutsprocesser som ibland kan ta tid, men som är nödvändiga för helheten.

– Vi har fått en bra bild av verksamheten tack vare våra handledare som alltid funnits nära och hjälpt till vid behov. De första veckorna fick vi delta i flera möten för att bättre förstå den nuvarande situationen kring Tvärbanan, säger Felix.

Att corona vände upp och ner på världen under våren ställde förstås till det lite. Fredrik och Felix ambitioner om fältstudier ute på plats har delvis fått vänta eftersom rådande resmönster ändå inte speglar den aktuella situationen.

– Vi har i högre utsträckning fått förlita oss på historiskt insamlad data, så läget blev förstås lite sämre än förväntat på grund av corona, förklarar Felix.

Men på frågan om framtiden ser de båda ljust på tillvaron och hoppas på en varm sommar.

– Jag lyckades få ett jobb innan corona på ett bolag som jobbar med optimering inom logistik och näringskedjor. Men först ska jag njuta av en förhoppningsvis varm sommar och fira att jag tagit examen! säger Fredrik.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?