De sökte en utmaning och fann den på trafikförvaltningen

Målet var glasklart - de sökte en verklig utmaning att lösa. Jerker och Mohammad har under våren skrivit ett exjobb med fokus på att ta fram nyckeltal för antalet uppställningsplatser i en ny bussterminal.

Jerker Nyblin, 32, och Mohammad Al-Mousa, 27, läser civilingenjörsprogrammet för transport och geoinformatik på Kungliga tekniska högskolan. Nu har de skrivit klart sitt examensarbete på trafikförvaltningen, Region Stockholm. Baserat på antal busslinjer och rådande turtäthet när nya bussterminaler byggs har de utrett hur många uppställningsplatser som behövs.

– Vi sökte det här exjobbet eftersom vi ville bidra till att lösa ett verkligt problem och göra skillnad på riktigt. I början av arbetet hade vi ingen konkret lösning men sen kom vi en bit på väg med hjälp av våra handledare och andra hjälpsamma kollegor i huset, säger Jerker.

Mohammad kommer hela vägen från Jordanien och fick möjlighet att studera utomlands tack vare ett stipendium från Svenska institutet. Han läser svenska parallellt med sina studier och har börjat förstå språket allt bättre. Däremot var Sverige aldrig något självklart val:

– Sverige är inte särskilt känt för jordanier. Men när jag träffade några svenska lärare på en studentmässa fick jag upp ögonen och började göra egna efterforskningar. När det visade sig att Sverige ligger långt fram inom infrastrukturområdet lockades jag desto mer, berättar Mohammad.

Jerker och Mohammad har handletts av Kenneth Domeij och Azhar Al-Mudhaffar, bägge två bussterminalexperter hos oss. Efter högskoletiden är ambitionen att hitta ett arbete och trafikförvaltningen, Region Stockholm är förstås högaktuellt.

– Jag hade hört talas om Region Stockholm och trafikförvaltningen tidigare. Jag jobbade extra som bussförare i SL-trafiken under studietiden. Det var en spännande erfarenhet, men nu är jag redo att testa på beställarsidan, förklarar Jerker.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?