De skriver om fastighetsrätt inom SL-trafikens anläggningar

Vad många kanske inte vet är att trafikförvaltningen har ett fastighetsbestånd på nära 1 miljon kvm bestående av bland annat tunnlar, spårområden, stationer och närliggande lokaler. Elsa Einarsson och Helena Wallenrud undersöker vilka rättigheter som kan användas för att anläggningarna ska få bedrivas på mark som inte ägs av regionen.

Elsa och Helena läser det femte och därmed sista året på civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnad på KTH (Kungliga tekniska högskolan) i Stockholm. Under sina studier har de riktat in sig på fastighetsjuridik och skrev under våren sitt examensarbete på vår fastighetssektion.

Elsa och Helena har i sitt arbete utrett vilka rättigheter som bäst lämpar sig för trafikförvaltningens formella rätt att ha alla anläggningar som hör till tunnelbanan på de ställen där anläggningarna fysiskt redan finns och där de själva inte äger marken.

– Frågorna kan lösas genom till exempel frivilliga avtal med markägarna eller genom myndighetsbeslut. I vårt arbete har vi tittat på de för- och nackdelar som finns kopplade till de olika alternativen. Tanken är att resultatet ska mynna ut i en lämplig rekommendation, förklarar Elsa och Helena.

På frågan hur det har fungerat att skriva examensarbetet på distans under coronapandemin menar de båda att digitala hjälpmedel underlättat.

De vittnar om ett varmt välkomnande från både kollegor och handledare.

– Vi har haft regelbunden kontakt med vår handledare Kajsa Göransson via både mejl och videomöten utan problem. Dessutom har vi blivit väl omhändertagna med både stöd, uppmuntran och nyttig kunskap från henne och verksamheten, berättar Elsa och Helena.

Och nu närmar sig terminen sitt slut. I sommar väntar först nöje - sen nytta:

– Vi ska först fira att vi tagit examen och slutfört examensarbetet. Efter sommaren ser vi fram emot att börja jobba inom branschen, säger Elsa och Helena.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?