De belyser frågan om ljuskällor i tunnelbanan

De fick möjligheten att kasta ljus på en fråga för hela Stockholms tunnelbana. Christopher och Rasmus studerar i sitt examensarbete vilka led-armaturer som bäst ersätter den befintliga belysningen i stationerna.

Stockholms tunnelbana består av hundra aktiva stationer. Totalt lyser tusentals led-armaturer upp kollektivtrafikmiljön för att göra den tryggare, säkrare och mer tillgänglig för de dagliga resenärerna. Men hur går man till väga för att byta ut befintliga armaturer mot nya? Den frågan klurar Christopher Alfrijat och Rasmus Eriksson på. De skriver nämligen sitt examensarbete hos oss.

– Själva arbetet går ut på att analysera och jämföra olika led-armaturer som på sikt ska ersätta de befintliga armaturerna i tunnelbanan. Den största utmaningen i uppdraget är att förstå alla elstandarder ordentligt, säger Christopher.

Armaturerna och ljuskällorna i tunnelbanan behöver alltså bytas ut till en kostnad av ca 40-50 miljoner kronor. I dag saknas en standard för att kunna jämföra led-armaturer. Christopher Alfrijat och Rasmus Eriksson läser högskoleingenjörsprogrammet inom elektroteknik och inriktning elkraft på Kungliga Tekniska Högskolan. De ska nu analysera och jämföra vilka led-armaturer som bäst ersätter den befintliga belysningen i tunnelbanan. Trafikförvaltningen var inte helt okänd mark för Christopher och Rasmus, men att verksamheten var så pass omfattande visste de inte.

– Eftersom vi tidigare har läst kurser i järnvägskunskap kände vi till trafikförvaltningen. Men nu har vi insett att det är en mycket större verksamhet än vi först trodde. Det känns väldigt bra att vara här, för alla är så trevliga och hjälpsamma, menar Rasmus.

Examensarbetet beräknas vara färdigt i början på juni. Efter det väntar en spännande arbetsmarknad och det är främst yrken inom elkonstruktion som lockar.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?