Malins väg från exjobb till anställd

För femton år sedan flyttade småländska Malin Lindberg till Stockholm. Tre år senare var hon utbildad bussförare. I dag jobbar hon som affärsförvaltare för trafikplanering inom SL-trafiken, ett jobb hon fick tack vare sitt examensarbete om bussvärmeramper.

Kenneth Domeij och Malin Lindberg

Malin Lindberg är utbildad civilingenjör och lärare på gymnasienivå inom teknik. Att hon hamnade på trafikförvaltningen var inte planerat, men intresset väcktes 2014 under ett besök på Tekniska Högskolans arbetsmarknadsdagar, Armada. I SL:s monter träffade hon Kenneth Domeij, kravställande specialist inom depå och terminal i trafikförvaltningen. Kenneth blev Malins handledare och exjobbet tog fart. Arbetet syftade till att jämföra energiåtgången mellan bussparkering inomhus i hall och utomhus på bussvärmeramp för att hitta en energieffektiv, ekonomisk lösning och nå Region Stockholms, dåvarande landstingets, miljömål.

Trafikförvaltningen vill främja möjligheterna till anställning för studenter som väljer att skriva sitt exjobb inom organisationen. Malin trivs jättebra på jobbet och med sina kollegor:

– Det är en stor organisation med möjligheter att jobba föränderligt och som är spännande att vara en del av. Jag blev haffad av Kenneth. Vi klickade direkt och jag fick förfrågan om att göra mitt exjobb på trafikförvaltningen, säger Malin.

I likhet med Malin är också Kenneth bussförare. Innan deras möte sökte han efter någon med rätt kompetens i en sakfråga om bussförvaring.

– Jag behövde någon som kunde hjälpa mig att ta fram en kostnadsanalys på långsiktig bussförvaring. Malin kändes som rätt person. Malin och jag delar grundsyn på vad som behöver göras för att utveckla kollektivtrafiken, säger Kenneth Domeij.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?