Stadsplanering med människan i centrum

Genom att förtydliga utvecklingsområden vill Daniel Uskali och Karin Löwenberg bidra till fler socialt hållbara projekt på trafikförvaltningen.

Karin Löwenberg och Daniel Uskali

Daniel Uskali och Karin Löwenberg läser programmet civilingenjör och lärare på Kungliga Tekniska högskolan. Nu är de framme vid upploppet och har påbörjat sitt exjobb om social hållbarhet i gamla och nya projekt på landstingets trafikförvaltning.

Social hållbarhet är ett luddigt begrepp för många. Vad betyder det egentligen? Daniel och Karin ser social hållbarhet som olika sätt att utforma ett samhälle med hänsyn till de människor som bor och verkar där. Det kan handla om att planera en stad, utveckla kollektivtrafik eller starta projekt med människans dagliga agenda som central utgångspunkt.

Vi vill inte att vårt arbete ska ligga och damma i en byrålåda, vi vill att det ska kunna användas på riktigt.

– När trafikförvaltningen utannonserade exjobbet om social hållbarhet kände vi direkt att det här måste vi ha. Nu forskar vi kring hur trafikförvaltningen tillämpar sina riktlinjer för social hållbarhet i sina bygg- och anläggningsprojekt, säger Karin Löwenberg.

En annan del i arbetet är att analysera hur en strateg kontra en projektledare inom verksamheten ser på riktlinjerna för social hållbarhet i ett projekt som precis påbörjats. Genom att jämföra och undersöka hur riktlinjerna appliceras är förhoppningen att hitta de metoder och redskap som fungerar bäst. De många olika riktlinjerna för bland annat hållbarhet och tillgänglighet är otroligt viktiga för kollektivtrafikens utveckling.

– Kollektivtrafiken ska fungera för alla i Stockholm och det märks att trafikförvaltningen är en väldigt seriös verksamhet som alltid blickar framåt, säger Karin.

När Daniel och Karin går i mål med sitt arbete är de båda eniga i att trafikförvaltningen vore en optimal arbetsplats för möjligheten att jobba med hållbar utveckling. Ambitionerna är höga:

– Vi vill inte att vårt arbete ska ligga och damma i en byrålåda, vi vill att det ska kunna användas på riktigt, förklarar Daniel Uskali.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?