Ilaf skriver om trängsel i kollektivtrafiken

Ilaf Hashim har läst samhällsbyggnadsprogrammet på Tekniska högskolan. Hon skriver om upplevd trängsel när resenärer gör sitt val av resa.

Illaf Hashim

Ilaf Hashim fick smak för allt som har med kollektivtrafik att göra redan i tonåren. Som uppvuxen i Norrtälje hälsade hon ofta på sina äldre syskon i Stockholm och då blev kollektivtrafiken det naturliga transportmedlet. Nu är hon äntligen klar med 5 års studier på Tekniska högskolans samhällsbyggnadsprogram och avslutar inom kort sitt exjobb.

– Jag älskar kollektivtrafik. Jag funderar ofta över hur det går till när kollektivtrafiken planeras och hur olika människor tänker när de väljer färdmedel, säger Ilaf.

Det tog tid för Ilaf att hitta ett lämpligt företag att skriva sitt exjobb på. Men målet redan innan högskolan var att närma sig trafikförvaltningen så när hon sökte och fick napp på ett av förvaltningens exjobb slog drömmen in.

Det har varit över mina förväntningar att skriva exjobbet på trafikförvaltningen.

– Jag gav allt på intervjun för att få chansen att skriva exjobbet. Det handlar om upplevd trängsel i kollektivtrafiken, ett utmanande men väldigt roligt arbete, berättar Ilaf.

Innan ett större projekt påbörjas, som till exempel den nya pendeltågstunneln genom city, görs en kalkyl för att mäta olika faktorer: hur resandemönstret påverkas och hur många det är som reser bland annat. Ilaf har i sitt arbete kommit fram till att upplevd trängsel inte beror på hur ofta eller sällan ett transportmedel går. En busslinje som går väldigt ofta kan därför ha samma värde på upplevd trängsel som en busslinje som går mer sällan.

– Det har varit över mina förväntningar att skriva exjobbet på trafikförvaltningen. Alla är så välkomnande och det finns hög kompetens i huset. Det är verkligen inspirerande, säger Ilaf.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?