Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Serviceförvaltningens uppdrag är att:

  • tillhandahålla koncerngemensamma servicetjänster till Region Stockholms nämnder och bolag.
  • säkerställa att tjänsterna bedrivs kostnadseffektivt och med största möjliga nytta för de som använder dem.
  • överföra administrativa stödfunktioner från övriga bolag och förvaltningar inom Region Stockholm och åstadkomma samordnings- och stordriftsfördelar.
  • effektivisera den samlade administrationen och därmed sänka kostnaderna för Region Stockholm som helhet.

Tjänster

Serviceförvaltningen ansvarar på beställning av nämnder och bolag mot ersättning för Region Stockholms administrativa stödverksamhet. 

Verksamheten omfattar tjänster inom it-service, inköps- och upphandlingsstöd, facility management-tjänster, löne-, personal- och redovisningsadministration samt digital kommunikation.

Organisation  

Serviceförvaltningen leds av förvaltningschef Stefan Schildt och består av cirka 700 medarbetare.

Förvaltningen består av följande verksamheter:

  • IT
  • Upphandling
  • Digital kommunikation
  • Facility management (FM)
  • HR och lön
  • Redovisning


Även Berga naturbruksgymnasium, som Region Stockholm är huvudman för, sorterar under serviceförvaltningen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?