Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen etablerades 1 februari 2019 och under året fortsätter arbetet med att bygga upp en omfattande serviceverksamhet som ska erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för fastighets- och serviceverksamheten inom Region Stockholm. Under nämnden finns serviceförvaltningen, där en organisation av verksamheter inom it, stöd och service byggs upp under 2019.

Ansvarsområden

Serviceförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla stöd- och servicetjänster till nämnder, förvaltningar och bolag. Förvaltningen ska effektivisera processer, säkra spetskompetens, höja kvaliteten på tjänsterna och öka verksamhetsnyttan för hela Region Stockholm.

Förvaltningen erbjuder från juni 2019 it-stöd (drift och förvaltning av it-tjänster m.m.), upphandlingsstöd, facility management-tjänster och digitala kommunikationstjänster.

Under senare delen av 2019 och under 2020 planeras för att förvaltningen även ska tillhandahålla tjänster inom ekonomi och redovisning, löneadministration samt HR.

Organisation och medarbetare 

Serviceförvaltningen byggs upp successivt under 2019 och 2020 genom överföring av verksamheter från andra delar av Region Stockholm. Alla verksamheter hanterar sina uppdrag utan avbrott under den tiden. Från och med 2020 ska serviceförvaltningen kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster för stöd och service till nämnder och bolag i Region Stockholm.

De verksamhetsområden som från juni 2019 sorterar under serviceförvaltningen är:

  • SF IT
  • Upphandling
  • FM-tjänster
  • Digital kommunikation

Även Berga naturbruksgymnasium, som Region Stockholm är huvudman för, sorterar under serviceförvaltningen.