Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen erbjuder kostnadseffektiva tjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Serviceförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla gemensamma servicetjänster till nämnder, förvaltningar och bolag inom Region Stockholm. Förvaltningen ska effektivisera processer, säkra spetskompetens, höja kvaliteten på tjänsterna och därigenom öka verksamhetsnyttan för hela Region Stockholm.

Förvaltningen erbjuder bland annat it-stöd, upphandlingsstöd, tjänster inom ekonomi och redovisning, löneadministration, HR-stöd, facility management-tjänster och digitala kommunikationstjänster.

Organisation  

Etableringen av serviceförvaltningen inleddes under 2019 och fortsätter under 2020-2021. Uppbyggnaden av verksamheten sker successivt och i ett första steg genom verksamhetsövergångar från Region Stockholms övriga bolag och förvaltningar.

Från januari 2020 ingår följande verksamheter i serviceförvaltningen:

  • SF IT
  • Upphandling
  • HR och lön
  • Redovisning
  • Digital kommunikation
  • FM-tjänster

Även Berga naturbruksgymnasium, som Region Stockholm är huvudman för, sorterar under serviceförvaltningen.