Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet ser ut. Utifrån det behovet beställer förvaltningen den vård och tandvård som behövs samt följer upp vårdens resultat och kvalitet.

Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare, som tecknar avtal med Region Stockholm, levererar den vård som länets invånare behöver.

Samarbeten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. Tillsynsmyndigheter, andra regioner, funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationer är också viktiga samarbetspartner.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?