Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus och bedriver vård, forskning och utbildning. Fokus ligger särskilt på specialiserad och högspecialiserad vård.

Verksamhet

Karolinska Universitetssjukhuset har i uppdrag att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Karolinska tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder. Uppdraget innebär också ett huvudansvar för Region Stockholms forskning och utbildning av studenter tillsammans med Karolinska Institutet och andra högskolor och universitet.

Karolinska Universitetssjukhuset är en sammanslagning av det tidigare Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge sjukhus.

Styrelse

Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund, ledamot
Karin Eliasson, ledmot
Kia Orback Pettersson, ledamot
Håkan Nilsson, ledamot
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, ledamot

Sjukhusdirektör

Björn Zoëga