Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB

Waxholms Ångfartygs AB driver kollektivtrafik på vatten i Stockholms skärgård.

Verksamhet

Med ett 60-tal fartyg, och ibland även helikopter, trafikerar Waxholmsbolaget Stockholms skärgård. Waxholmsbolaget äger ett tjugotal av de fartyg som går i reguljär linjetrafik, men upphandlar också även trafikdriften.

Waxholmsbolaget har tre kulturhistoriska fartyg från början av 1900-talet. Dessa fartyg går i reguljärtrafik under vår, sommar och höst.

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

VD

David Lagneholm

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?