TioHundra AB

Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Här finns verksamhet som tidigare drevs av kommunen (omsorg) och Region Stockholm (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri med mera).

Verksamhet

Inom TioHundra AB finns allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri och vård för hela familjen. TioHundra samordnar insatserna och tar ett helhetsgrepp om vård- och omsorgskedjan.

Styrelse

Leif Karnström, orförande
Gunilla Edvinsson, ledamot
Göran Hägerfelth, ledamot
Göran Stiernstedt, ledamot
Björn Zackrisson, ledamot
Bo Krogvig, ledamot
Karin Persson, ledamot

VD

Peter Graf