TioHundra AB

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får hälso-, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Verksamhet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg finns allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri och vård för hela familjen. TioHundra samordnar insatserna och tar ett helhetsgrepp om vård- och omsorgskedjan.

I Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje skapades 2016 som en permanent fortsättning av Tiohundraprojektet, med Norrtälje Kommun och Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, som medlemmar.

Styrelse

Olle Reichenberg (M), ordförande
Lotta Lindblad Söderman (M), förste vice ordförande
Hanna Stymne-Bratt (S), andre vice ordförande
Gunilla Edvinsson, ledamot
Göran Hägerfelth, ledamot
Göran Stiernstedt, ledamot
Björn Zackrisson, ledamot
Bo Krogvig, ledamot
Karin Persson, ledamot

VD

Peter Graf