TioHundra AB

Tiohundra driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter, personlig assistans och hemtjänst – verksamheter som tidigare drevs i kommunens respektive regionens regi.

Verksamhet

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. I bolagets uppdrag ingår att utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att öka effektiviteten och skapa välfungerande vårdkedjor mellan sjukvård och omsorg.

Tiohundra driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter, personlig assistans och hemtjänst – verksamheter som tidigare drevs i kommunens respektive regionens regi.
Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Styrelse

Leif Karnström ordförande
Björn Zackrisson
Bo Krogvig
Lisbet Nord
Gunilla Edvinsson
Göran Hägerfelth

VD

Peter Graf