Stockholm Care AB

Stockholm Care AB erbjuder vård till utländska patienter, främst på de högspecialiserade sjukhusen inom Region Stockholm.

Verksamhet

Stockholm Care tillhandahåller vård för utländska patienter, utbildar utländsk hälso- och sjukvårdspersonal och bedriver internationella konsultverksamheter. Stockholm Care driver och utvecklar också Tobiasregistret, Sveriges nationella stamcellsgivarregister.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

VD

Michael Nordh Grate