Stockholm Care AB

Stockholm Care AB erbjuder vård till utländska patienter, främst på de högspecialiserade sjukhusen inom Region Stockholm.

Verksamhet

Stockholm Care tillhandahåller vård för utländska patienter, utbildar utländsk hälso- och sjukvårdspersonal och bedriver internationella konsultverksamheter. Stockholm Care driver och utvecklar också Tobias Registret, Sveriges nationella stamcellsgivarregister.

Styrelse

Melvin Samsom, ordförande
Harald Blegen, ledamot
Nina Nelson, ledamot

VD

Michael Nordh Grate