MediCarrier AB

MediCarrier är Region Stockholms logistik och transportbolag som distribuerar miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster till Region Stockholms nämnder och bolag.

Verksamhet

MediCarrier AB har ett brett sortiment  miljöanpassade och testade artiklar som används av Region Stockholms förvaltningar, bolag och entreprenörer. Artiklarna upphandlas av SLL Upphandling.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

VD

Annika Berthold