Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet.

Styrelse

Iréne Svenonius (M) ordförande
Ella Bohlin (KD) 1:e vice ordförande
Mattias Vespä (S) 2:e vice ordförande

Pehr Granfalk (M) ledamot
Anna-Lena Johansson (L) ledamot
Susanne Nordling (MP) ledamot
Tove Sander (S) ledamot
Anna Sehlin (V) ledamot
Gabriel Kroon (SD) ledamot

Suppleanter

Rickard Wessman (M)
Fredrik Saweståhl (M)
Martina Mossberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Maria Fält (KD)
Victor Harju (S)
Tara Twana (S)
Staffan Norberg (V)

VD

Carina Lundberg Uudelepp