Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB

AISAB - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, som är helägt av Region Stockholm, arbetar med ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms län.

Verksamhet

AISAB samverkar med Region Stockholms närsjukvård, akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning och SOS Alarm för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. AISAB:s primära upptagningområde är centrala och västra Stockholm, men företagets ambulanser kan vid behov dirigeras till olyckor och sjukdomsfall i hela Stockholms län.

AISAB bedriver också forskning och utveckling inom ambulanssjukvård.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

VD

Åke Östman

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?