AB Storstockholms Lokaltrafik, SL

Storstockholms Lokaltrafik, SL, är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Via SL förvaltar Region Stockholm vissa avtal och tillgångar.

Verksamhet

Trafiken, som går under varumärket SL, drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering och driften av trafiken.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen för SL

VD

David Lagneholm

Dotterbolag till Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik

AB SL Finans

Aktiebolaget SL Finans tillhandahåller mot vederlag fordon, vagnar, maskiner samt andra inventarier och anläggningar för lokaltrafikutövare.

Styrelse för AB SL Finans

SL Älvsjö AB

SL Älvsjö aktiebolag äger, förvaltar och utvecklar fastighet och förenlig verksamhet.

Styrelse för SL Älvsjö AB

Intressebolag

Samtrafiken i Sverige AB

Styrelsen för Samtrafiken i Sverige AB

Transitio AB

Styrelsen för Transition AB

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?