AB Storstockholms Lokaltrafik, SL

Storstockholms Lokaltrafik, SL, är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Via SL förvaltar Region Stockholm vissa avtal och tillgångar.

Verksamhet

Trafiken, som går under varumärket SL, drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering och driften av trafiken.

Styrelse

Kristoffer Tamsons (M) ordförande
Tomas Eriksson (MP) 1:e vice ordförande
Jens Sjöström (S) 2:e vice styrelseordförande

VD
Caroline Ottosson

Dotterbolag till Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik

AB SL Finans

Aktiebolaget SL Finans tillhandahåller mot vederlag fordon, vagnar, maskiner samt andra inventarier och anläggningar för lokaltrafikutövare.

Styrelse:
Caroline Ottosson, ordförande
Catarina Strömsten
Gunnel Forsberg, ledamot
Frida Korneliusson, ledamot

SL Älvsjö AB

SL Älvsjö aktiebolag äger, förvaltar och utvecklar fastighet och förenlig verksamhet.

Styrelse:
Caroline Ottosson, ledamot
Björn Holmberg, suppleant

Intressebolag

Samtrafiken i Sverige AB

Caroline Ottosson, ledamot

Resekortet i Sverige AB

Jens Plambeck, ledamot 

Transitio AB

Sara Catoni, ledamot