Vaikuta ja osallistu

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa maakäräjien toimiin. Voit vaikuttaa maakäräjien työhön ja siihen, kuka maakäräjiä johtaa. Voit myös valittaa maakäräjien päätöksistä.


Seuraavassa annamme tietoja kuudesta vaikutustavasta:

1. Liity poliittiseen puolueeseen

Maakäräjien poliittiset puolueet päättävät läänin asioista.

Maakäräjävaltuustossa ovat tällä hetkellä Kokoomus, Kansanpuolue, Kristillisdemokraatit ja Keskustapuolue, Sosiaalidemokraatit, Ympäristöpuolue ja Vasemmistopuolue sekä Ruotsidemokraatit.

Kokoomus, Kansanpuolue, Kristillisdemokraatit ja Keskustapuolue ovat enemmistössä. Maakäräjävaaleissa kansalaiset saavat päättää, että toiset puolueet saavat johtaa maakäräjiä.

2. Äänestä joka neljäs vuosi

Maakäräjävaalit ovat joka neljäs vuosi. Ne ovat samanaikaisesti valtiopäivä- ja kunnallisvaalien kanssa.

Äänestämäsi puolueen mielipiteet Tukholman läänin terveyden- ja sairaanhoidosta sekä joukkoliikenteestä vaikuttavat tulevaan toimintaan.

3. Seuraa valtuuston keskusteluja

Jos kuuntelet maakäräjävaltuuston keskusteluja, saat tietoja ja lisää mielipiteitä maakäräjien työstä.

Maakäräjävaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokoukset alkavat kello 10.30 Maakäräjätalolla, jonka osoite on Hantverkargatan 45 Tukholmassa. Valtuuston kokoukset lähetetään myös verkkotelevisiossa.

Verkkotelevision linkki.

Kokousajat ja pöytäkirjat näkyvät otsikosta Politiikka/Poliittiset elimet.

Kokousten ja pöytäkirjojen linkki

4. Ota yhteyttä poliitikkoon

Sinulla on myös mahdollisuus sanoa mielipiteesi maakäräjien poliitikoille. Poliitikot ehkä kirjoittavat mielipiteeseesi perustuvan aloitteen, ehdotuksen, josta poliitikot päättävät.

Otsikon Yhteys/luottamushenkilöt alla kerrotaan, miten poliitikkoihin saa yhteyden.

Linkki sivulle, joka sisältää luottamushenkilöiden yhteystiedot

5. Lue päätöksiä ja asiakirjoja

Maakäräjien asiakirjat ovat julkisia. Ruotsissa kaikki saavat lukea julkisia asiakirjoja. Sitä kutsutaan julkisuusperiaatteeksi.

Voit saada luettavaksi maakäräjien useimpien lauta- ja valiokuntien käsittelemiä asiakoosteita, pöytäkirjoja ja asiakirjoja. Klikkaa otsikkoa Politiikka/Hae käsiteltyjä asioita ja asiakirjoja tai klikkaa linkkiä.

Linkki asia- ja asiakirjahakuun

6. Valita päätöksistä

Jos maakäräjät mielestäsi on tehnyt päätöksen asiassa, josta maakäräjät ei saa päättää, tai jos epäilet päätöksen olevan laittoman, saat valittaa siitä. Sitä kutsutaan kunnallisvalituksen tekemiseksi. Tuomioistuin nimeltään Hallinto-oikeus käsittelee kunnallisvalituksen.

 

Påverka och var delaktig

Du kan påverka vad landstinget gör.

Du kan påverka hur landstinget ska arbeta och vem som ska styra landstinget. Du kan också klaga på landstingets beslut.

Här kan du läsa om sex olika sätt att påverka:

1. Var med i ett politiskt parti

Politiska partier i landstingsfullmäktige bestämmer över landstinget.

I landstingsfullmäktige finns nu partierna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna.

Det är Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet som är i majoritet. När det är val till landstinget kan medborgarna välja att andra partier ska styra landstinget.

2. Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år är det landstingsval. Det är samtidigt som val till riksdagen och kommunerna.

Vad partiet du röstar på tycker om hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län kan påverka de verksamheterna i framtiden.

3. Följ debatten i fullmäktige

Om du lyssnar på debatten i landstingsfullmäktige får du kunskap och kan ha mer åsikter om landstinget.

Landstingsfullmäktiges möten är öppna för alla. Mötena börjar klockan 10.30 i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Alla möten i fullmäktige sänds också på webb-tv.

Länk till webb-tv

Under rubriken Politik/Politiska organ hittar du tider för möten och protokoll.

Länk till möten och protokoll

4. Kontakta din politiker

Du kan också säga vad du tycker till politikerna i landstinget. Sedan kan det hända att politikerna tar dina åsikter och skriver en motion, ett förslag, som fullmäktige beslutar om.

Under rubriken kontakt/Förtroendevalda står det hur du kontaktar alla politiker.

Länk till sidan om hur du kontaktar förtroendevalda

5. Läs beslut och dokument

Landstingets dokument är offentliga. I Sverige får alla läsa offentliga dokument, det kallas offentlighetsprincipen.

Du kan söka efter ärenden, protokoll och handlingar från de flesta av landstingets nämnder och utskott. Klicka på rubriken Politik/Sök ärenden och handlingar eller klicka på länken.

Länk till sök ärenden och handlingar

6. Klaga på beslut

Om du tycker att landstinget har fattat beslut om något som landstinget inte får bestämma, eller om du misstänker att beslutet inte är lagligt, kan du klaga på beslutet. Det kallas att begära en laglighetsprövning. Det är domstolen Förvaltningsrätten som gör laglighetsprövning.

 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?