Näin maakäräjiä johdetaan

Tukholman läänin maakäräjät on demokraattisesti johdettu elin. Eri puolueita saa äänestää joka neljäs vuosi, kun järjestetään vaalit.


Eri puolueilla on yhteensä 149 poliitikkoa maakäräjävaltuustossa. Valtuustolla on suurin valta maakäräjillä.

Valtuuston poliitikot päättävät maakäräjien rahojen jaosta, maakäräjien työstä ja asukkaiden maakäräjille maksaman veron määrästä.

Poliitikot ovat myös mukana päättämässä maakäräjien muissa osissa, joita kutsutaan poliittisiksi elimiksi.

Maakäräjien poliittiset elimet ovat:

MaakäräjävaltuustoMaakäräjähallitusLautakunnatValiokunnatValmistelukunnat

Maakäräjien toinen demokratian osa on, että poliitikot ovat joka päivä yhteydessä Tukholman läänin asukkaisiin ja järjestöihin.

Näin toimintaa johdetaan

Maakäräjien organisaatioon sisältyy myös hallintoelimiä. Niissä työskentelee virkamiehiä eikä poliitikkoja. Virkamiehet auttavat valmistelutyössä ja poliittisten päätösten toteuttamisessa.

Tukholman läänin maakäräjät huolehtii esimerkiksi sairaanhoidosta ja joukkoliikenteestä. Maakäräjien omistamat hallintoelimet ja yhtiöt sekä yksityiset yritykset toteuttavat toimintaa. Maakäräjillä on sopimus noin tuhannen yksityisen hoidonantajan ja liikenneyrityksen kanssa.

Maakäräjien johtamista ja työtä ohjaavat monet säännöt. Kunnallislaki on yksi laeista, joita on noudatettava. Esimerkiksi sairaanhoitoa ja joukkoliikennettä varten on myös muita lakeja ja sääntöjä.

Meillä on myös ohjausasiakirjoja, jotka kuvaavat työn suorittamista.

 

Så styrs landstinget

Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation. Vart fjärde år när det är val kan du rösta på olika partier.

De olika partierna har sedan sammanlagt 149 politiker i landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige har den högsta makten i landstinget.

Politikerna i landstingsfullmäktige bestämmer om hur landstingets pengar ska fördelas, hur landstinget ska arbeta och hur mycket skatt invånarna ska betala till landstinget.

Politikerna är också med och bestämmer i andra delar av landstinget, som kallas politiska organ.

De politiska organen i landstinget är:

Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen
Nämnder
Utskott
Beredningar

En annan del av landstingets demokrati är att politikerna varje dag har kontakt med medborgare och organisationer i Stockholms län.

Så här styrs verksamheterna

Inom landstingets organisation finns också förvaltningar. I förvaltningarna finns anställda tjänstemän, inte politiker. Tjänstemännen hjälper till att förbereda och utföra de politiska besluten.

Stockholms läns landsting ansvarar för till exempel verksamheterna vård och kollektivtrafik. Det är både landstingets egna förvaltningar och bolag och privata företag som utför de verksamheterna. Landstinget har avtal med ungefär tusen privata vårdgivare och trafikföretag.

Det finns många regler för hur landstinget ska styras och hur vi ska arbeta. Kommunallagen är en av de lagar som vi ska följa. Men det finns också andra lagar och regler, för till exempel sjukvården och kollektivtrafiken.

Vi har också styrdokument som beskriver hur vi ska utföra arbetet.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?