Investeringar

Landstinget gör varje år miljardsatsningar i vården och kollektivtrafiken. De kommande åren investerar landstinget mer än någonsin för att möta den växande befolkningens behov.

Investeringarna ligger i linje med den utveckling, omfattning och de förändringar av verksamheten som fullmäktige har beslutat.

Fullmäktige fattar beslut om investeringar som överstiger 100 miljoner kronor medan landstingets nämnder och styrelser beslutar om ospecificerade investeringar inom, av fullmäktige, beslutade budgetramar.

Miljardsatsningar varje år

De stora investeringar som landstinget gör under de kommande åren handlar om upprustning av den befintliga infrastrukturen för vård och kollektivtrafik i form av byggnader, spår och fordon. Men i allt större utsträckning även om att och  bygga nytt och att bygga ut. Under perioden 2016-2020 beräknas landstinget investera drygt 74 miljarder kronor i vård och kollektivtrafik.

Större investeringar under perioden 2015-2025 är bland annat: