Gröna obligationer

Stockholms läns landsting emitterade i maj 2014, som första landsting, en grön obligation. Sedan dess har ytterligare fyra gröna obligationer emitterats, år 2015, 2016, 2017 och 2018. I gröna obligationer paketerar landstinget särskilt miljöinriktade investeringsobjekt, så att investerarna vet att pengarna går till projekt som är bra för framtiden.