Budget

Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar och ekonomiska ramar, samtidigt som den anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

Budgeten innehåller fördelningen av landstingsbidrag, resultatkrav och investeringsramar, men även konkreta uppdrag från de förtroendevalda till landstingets verksamheter.

Budget 2019

Under 2018 pågår arbetet med att arbeta fram Stockholms läns landstings budget för 2019. Årets budgetprocess påverkas av att det är valår, vilket gör att processen förskjuts.

Budgetprocess 2019

Kalendarium budget 2019

Budget 2018

Den 5 december fastställde landstingsfullmäktige landstingets budget för 2018.

Läs allt om budget 2018
Dokument inför budget 2018

Budgetprocessen

Så här fungerar budgetprocessen i landstinget 

Tidigare budgetar

Mål och budget från 2012 och framåt