Kreditbetyg

Sedan 2007 har landstinget näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har under flera år bekräftat Stockholms läns landstings höga kreditvärdighet. Sedan 2007 har landstinget näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Ett högt och stabilt kreditbetyg underlättar för Stockholms läns landsting att få tillgång till både den svenska och internationella kapitalmarknaden, samt möjliggör goda lånevillkor.

Standard & Poor's framhåller det stabila och förutsägbara institutionella ramverket inom den svenska kommun- och landstingssektorn som en positiv faktor för Stockholms läns landstings kreditbetyg. Vidare lyfts bland annat fram att Stockholms läns landsting har en växande lokal ekonomi med höga inkomstnivåer och stark befolkningstillväxt, starkt finansiellt management och god likviditet. En riskfaktor är enligt Standard & Poor's de stora investeringar främst inom transport- och hälsovården som sker de kommande åren.

Kreditbetyg från Standard & Poor's