Oförändrat kreditbetyg för landstinget

Stockholms läns landsting behåller sitt höga kreditbetyg, meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

Stockholms läns landsting fortsätter att ha kreditbetyget AA+ vilket är det näst högsta kreditbetyget på lång sikt. Kreditbetyget på kort sikt är än en gång det högsta betyget A-1+.

Standard & Poor's gör en kreditvärdering av landstinget två gånger per år år. I de fall som bedömningen inte ändrats skriver de dock ingen ny rapport på hösten. Så har skett denna gång och därför bifogas rapporten från april och Standard & Poor's publiceringskalender.

− Det höga kreditbetyget från Standard & Poor's gör att vi även fortsättningsvis får möjligheter finansiera investeringar till goda villkor, säger Frida Korneliusson, VD för AB Stockholms läns landsting Internfinans. Landstinget behöver dock fortsätta att bland annat kontrollera kostnadsökningstakten för att bibehålla det höga kreditbetyget.

Kreditvärderingsinstitutet konstaterar, i sin rapport från april, att landstinget har en stark ekonomi och en stark finansiell ledning vilket bidrar positivt till det höga kreditbetyget. Andra faktorer som Standard and Poor's väger in är landstingets starka likviditetshantering och Stockholms goda och stabila ekonomiska utveckling. Därtill väger de in de åtgärdsprogram som beslutats och nu genomförs för kontroll över kostnadsökningstakten.

Långsiktig analys

Standard & Poor's analys sträcker sig till och med 2019 i ett grundscenario. I sin kreditbedömning har institutet tagit hänsyn till landstingets ökade investeringar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, vilket kommer att öka skuldsättningen i förhållande till intäkterna.

Kreditvärderingsinstitutet har även tagit i beaktande att flera sjukhus i Stockholm redovisat ett underskott. De konstaterar att landstinget har ett aktivt åtgärdsprogram för att komma till rätta med kostnadsökningstakten inom Stockholms läns landsting vilket man förväntar ska öka effektiviteten fram till och med 2019.

Tillbaka till nyhetslistan