Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) tillhandahåller den landstingsdrivna vården utanför akutsjukhusen – primärvård, psykiatri med mera – och bedriver viss forskning. Landstingsfullmäktige fattar beslut om reglementen för verksamheter som drivs i förvaltningsform och för de landstingsägda aktiebolagen.

Verksamhet

Inom SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter. SLSO bedriver även Avancerad sjukvård i Hemmet, ASiH och Specialiserad palliativ slutenvård.

I majoriten av länets kommuner och stadsdelar erbjuder också SLSO hjälpmedelsverksamhet, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård. I samarbete med Karolinska Institutet bedriver SLSO även forskning och utbildning.

Styrelse 

Agneta Dreber, ordförande
Lennart Jonasson, ledamot
Ann-Christine Jenvén, ledamot
Inger Ros, ledamot
Anders Ekholm, ledamot

Sjukvårdsdirektör

Mikael Ohrling