Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med regionplanering och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med regionplaneringen och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen verkar för att uppnå en gemensam syn på hur man bäst förvaltar och utvecklar Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor.

Tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar tillväxt- och regionplaneförvaltningen för att förverkliga vision och inriktning enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. RUFS 2050 har visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Internationella funktionen

Tillväxt- och regionaplaneförvaltningen ansvarar också för att stötta landstingets verksamheter i internationellt arbete och samordnar det strategiska internationella arbetet. Fokus ligger på att bevaka och påverka EU.

Samarbeten

Komplexa frågor hanteras bäst i samarbete. För att synen på regional utveckling ska bli gemensam samverkar tillväxt- och regionplaneförvaltningen med kommuner, regionförbund, statliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer samt utbildnings- och forskningsinstitutioner. Utvecklingsplaneringen grundas på ett kvalificerat underlag som tas fram av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av förvaltningen.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen samarbetar nära med länets 26 kommuner, kommunförbundet, olika statliga myndigheter som Länsstyrelsen, Trafikverket, länen i östra Mellansverige samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner.