Koalitionens budgetförslag för 2022 presenterat

Läs budgetförslaget från M, C, L, KD och MP.

Koalitionen i Region Stockholm, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, presenterade den 5 oktober sitt förslag till budget för 2022. Där framgår vilka mål, uppdrag och prioriteringar de föreslår för Region Stockholm under nästa år.

Alla partier i regionfullmäktige tar fram budgetförslag. Dessa kommer att behandlas i regionstyrelsen den 19 oktober för att sedan tas upp för debatt och beslut i regionfullmäktige den 16-17 november.

Koalitionens budgetförslag 2022

Alla partiers budgetförslag kommer att publiceras här vartefter de publiceras

Här kan du läsa mer om budgetprocessen

Tillbaka till nyhetslistan