Romernas internationella dag firas världen över den 8 april

Idag flaggar Region Stockholm med O styago le romengo för att uppmärksamma den romska nationaldagen, även kallad den Internationella Romadagen.

Nationaldagen blev ett faktum för romerna den 8 april 1971 då Förenta nationerna (FN) genomförde en första världskongress med romska organisationer i London. FN erkände vid denna kongress romerna som ett världsfolk och det är därför datumet firas. 

Internationella romadagen firas, förutom i Sverige, i ett fyrtiotal andra länder världen runt.  Firandet sker i form av arrangemang och olika manifestationer som ljuständning, plantering av träd och minnesceremonier. Datumet 8 april är en viktig dag för romer från många olika grupper och länder, vilket vi i Region Stockholm också vill uppmärksamma.  

Romer har funnits i Sverige i mer än fem hundra år och anses därför vara en del av det svenska kulturarvet. Därför erkänns romerna som en av Sveriges fem nationella minoritetsgrupper, tillsammans med judar, tornedalingar, sverigefinnar och samer.  

I Sverige bor idag cirka 50.000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib och är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Region Stockholm har initierat studier med fokus på romsk hälsa och för kontinuerligt en levande dialog med representanter från den romska minoritetsgruppen i Stockholm. Det gör regionen för att kunna informera om rättigheter och möta eventuella behov och önskemål på ett sätt som de nationella minoriteterna har särskild rätt till.  

Här i Sverige firas romadagen officiellt sedan 2001, året efter att gruppen fick ställning som nationell minoritetsgrupp i Sverige, men datumet är detsamma världen över.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan