Ny organisation stärker det regionala utvecklingsarbetet

Från den 1 april organiseras Region Stockholms arbete med regional utveckling genom att regionledningskontoret och tillväxt- och regionplaneförvaltningen slås samman och bildar en gemensam förvaltning. Regionledningskontoret kommer att ge förvaltningsstöd till regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden. Den 1 juli inrättas en ny nämnd för klimat- och hållbarhet som även den kommer att stödjas av regionledningskontoret.

- Den nya organisationen kommer att stärka det regionala utvecklingsarbetet och skapa en effektivare organisation när kompetens och beslutsunderlag samordnas på ett bättre sätt, säger Carina Uudelepp Lundberg, regiondirektör och förvaltningschef för regionledningskontoret.

I regionledningskontorets nya ledningsgrupp ingår:

  • Carina Lundberg-Uudelepp, regiondirektör
  • Anton Västberg, utvecklingsdirektör med ansvar för fysisk regionplanering och tillväxtfrågor
  • Hanna Wiik, hållbarhetsdirektör med ansvar för även internationella frågor
  • Katarina Holmgren, ekonomidirektör
  • Clara Hellner, forskningsdirektör
  • Rickard Sundbom, administrativ direktör
  • Susanne Bayard, IT-direktör
  • Ulrika Sundquist, HR-direktör

Den nya organisationen på regionledningskontoret

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

2019 övertog Region Stockholm det regionala utvecklingsansvaret för Stockholms län från länsstyrelsen. Ansvaret omfattar bland annat frågor som handlar om näringsliv- och tillväxt, klimat- och hållbarhet, kompetensförsörjning, landsbygds- och skärgårdsutveckling och infrastruktur.

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Tillbaka till nyhetslistan