Priset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2020

Stora drömmar får människor att åstadkomma stora saker. Därför får projektet Dröm stort och dess grundare Kassim Nagwere, samt Lovette Jallow med den ideella organisationen Action4humanity, Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism 2020.

Priset delades ut under Regionfullmäktige på tisdagen och i år delas det mellan Kassim Nagwere och föreningen Dröm stort, som får 30 000 kronor, och Lovette Jallow med organisationen Action4humanity, som får 20 000 kronor.

Kassim Nagwere och organisationen Dröm Stort

2020 har varit ett speciellt år inte bara på grund av coronapandemin, utan också på grund av rörelsen Black Lives Matter och stora demonstrationer mot strukturell rasism. Kassim Nagwere påminde om detta när han tog emot priset i landstingssalen:

– Det betyder oerhört mycket för mig att få det här priset efter en så tuff vår. Det ger energi att fortsätta vårt arbete och det ni gör för mig nu är vad vi vill göra för ungdomarna.

2012 startade han organisationen Dröm stort. Där pratar de med ungdomar om deras drömmar och använder dem för att ge ungdomarna rutiner och styrning mot ett bra vuxenliv. Själv drömde Kassim Nagwere om att bli basketproffs i tonåren.

– Att jaga den drömmen gav mig rutiner, gemenskap och hjälpte mig att sätta upp mål. Det är vad man behöver när man är ung, säger han.

– Vi har mentorssamtal med ungdomarna om deras drömmar och jobbar för att ge dem möjlighet att uppnå dem.

Dröm stort har vuxit från ett kompisengagemang till tre heltidsanställda, 30 ledare och 400 medlemmar. Genom dem har ungdomar bland annat blivit designer med eget klädföretag, kommit att studera på KTH, utbilda sig till skådespelare i England och startat en karriär som influencer. Kassim Nagweres prissumma på 30 000 går in i verksamheten Dröm stort.

Lovette Jallow och organisationen @action4humanity

Även den andra pristagaren Lovette Jallow driver sin verksamhet brett. Med sina instagramkonton @action4humanity_se och @lovettejallow visar hon hur rasistiska strukturer – i Sverige och andra länder – påverkar samhället och om hur de kan brytas.

Lovette Jallow föreläser och utbildar också medarbetare vid företag och organisationer om hur deras agerande, medvetet och omedvetet, kan vidmakthålla och rent av förstärka rasism och främlingsfientlighet. På sina skolturnéer pratar hon med ungdomar om betydelsen av förståelse och tolerans:

– Så att de blir medvetna om vilka ord de använder. Jag tror fortfarande på godheten i människan. Vi har en chans att göra bättre ifrån oss, säger hon.

Prispengarna ska hon använda till terapi för utsatta kvinnor med posttraumatiskt stressyndrom. I november kommer hennes bok.

– Jag är född i Gambia, i en familj av starka kvinnor. Frågan är inte varför jag gör det här för någon måste ju göra det. Frågan är snarare varför inte fler gör det, säger hon.

Juryns motivering för priset till Kassim Nagwere:

”Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Föreningen Dröm stort startades år 2012 av Kassim Nagwere m.fl. och har under flera års tid bedrivit flera projekt och aktiviteter som bidrar till integration och samexistens mellan mångkulturella grupper i samhället genom att främja social delaktighet och ungdomars mål och drömmar i socioekonomiskt utsatta områden.

Dröm stort har en inkluderande värdegrund där alla ungdomar är välkomna oavsett bakgrund. Deras arbete bidrar till ökad självkänsla för unga vuxna genom att bistå med resurser, förebilder och stöd för framtiden genom bl.a. läxhjälp, föreläsningar, kultur och idrott. Arbetet bidrar också med ökad förståelse mellan ungdomar från olika kulturer och för att nyanlända lättare ska inkluderas i samhället.

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela Dröm stort och Kassim Nagwere Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism. ”

Juryns motivering för priset till Lovette Jallow:

”Vårens fysiska och framför allt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Genom stort engagemang sprider Lovette Jallow information och kunskap gällande rasism och förtryck samt tydliggör de strukturer som finns i vårt samhälle nationellt och internationellt.

Detta gör Lovette Jallow dels genom sina Instagramkonton @action4humanity_se och @lovettejallow och dels genom föreläsningar runt om i Sverige. Här möter hon följare, företag och skolklasser. I sina möten med skolklasser kan ett förändringsarbete bli långsiktigt hållbart. Lovette Jallow inspirerar, berör och medvetandegör både ung och gammal, från norr till söder i vårt avlånga land.

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela @action4humanity_se och Lovette Jallow Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism. ”

Tillbaka till nyhetslistan