Ny forsknings- och innovationsdirektör utsedd

Clara Hellner har utsetts till ny forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm. Hon tillträder tjänsten i juni.

Clara Hellner är idag forsknings-, utbildnings- och utvecklingsdirektör vid Stockholms läns sjukvårdsområde och har arbetat under många år med forsknings-, utbildnings och utvecklingsfrågor inom Region Stockholm och som dekanus för forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Clara Hellner är adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet och har tidigare varit verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning (CPF). Clara har en gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap.

- Jag är glad och stolt att vi har lyckats att få en så kompetent och erfaren person som Clara till uppdraget som forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm. Clara har en bred bas att stå på och har under många år arbetat med frågor som är centrala för människors hälsa och välmående. Hon har visat att det går att kombinera forskning och innovation i verksamheter som ger stor nytta för dem vi är till för – patienterna, säger regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp.

Nuvarande forskningsdirektör Jan Andersson kommer att kvarstå i tjänst en tid framöver för att dels säkerställa en god överlämning till Clara Hellner och dels ansvara för Centrum för Hälsodata. Clara Hellner kommer att rapportera till regiondirektören.

- Jag ser fram emot att lämna över stafettpinnen till en så kompetent person, och önskar Clara varmt lycka till, säger forskningsdirektör Jan Andersson.

Tillbaka till nyhetslistan