Fortsatt krislägesavtal för IVA-verksamheter

Det krislägesavtal som gäller för IVA-verksamheter inom Region Stockholm kommer att behöva fortsätta att gälla så länge krisläget kvarstår. Detta för att ta hand om alla patienter som behöver intensivvård. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att slutföra semesterplaneringen för att vårdens medarbetare ska få tid för vila och återhämtning under sommarmånaderna.

Även om sjukvårdsbehovet har minskat något är det fortfarande på en mycket hög nivå. För intensivvården är det mer än dubbelt så många patienter som normalt. Det går inte att säga om sjukvårdsbehovet kommer att fortsätta att minska och inte heller i vilken takt. Alla patienter i behov av intensivvård måste kunna få vård även under sommaren.

- Vi är fortfarande i ett krisläge med högt tryck inom IVA-verksamheterna men trots detta gör vi allt vi kan för att kunna meddela medarbetarna när de får den semester som de så väl behöver, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm.

Inom IVA-verksamheterna har medarbetarna arbetat i flera månader med många och långa pass under tuffa arbetsförhållanden. Medarbetarna måste nu få möjlighet till välförtjänt och fyra veckors lagstadgad semester under sommarperioden, vilket ger möjlighet till såväl vila som återhämtning. Samtidigt fortsätter ett intensivt arbete med att tillföra ytterligare personalresurser med både vikarier och medarbetare från de privata vårdgivarna.

Medarbetarna har på grund av det ansträngda läget erbjudits krisstöd. Detta kommer även fortsatt att finnas tillgängligt dygnet runt för chefer, medarbetare och inhyrd personal inom Region Stockholm. Stödet finns digitalt och omfattar individstöd, chefsstöd och gruppstöd. Krisspecialisterna kan även komma ut till verksamheter och stödja på plats vid extra behov. Det externa krisstödet kompletterar det lokala krisstödet som verksamheterna själva byggt upp tillsammans med interna resurser, exempelvis med psykologer och kuratorer.

- Vi förstår att det har varit och fortfarande är ett extra tufft läge. Därför är det viktigt att fortsatt säkerställa att det finns ett bra stöd, både för den akuta situationen och även långsiktigt, säger Ulrika Sundquist.

Region Stockholm uppmanar medarbetare och invånare att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att sjukvårdsbehovet ska minska ytterligare.

Läs mer:

Sveriges Kommuner och Regioner om krislägesavtalet

Krislägesavtalet aktiveras i Region Stockholm (4 april)

Tillbaka till nyhetslistan