Fler kontaktar Cancerrådgivningen under coronapandemin

Antalet samtal till Cancerrådgivningen i Region Stockholm har i perioder ökat under coronapandemin. Rådgivningen har utökat sina öppettider och man tar även emot samtal på helgen.

Cancerrådgivningen drivs av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Via mejl, chatt och telefon kan den som har frågor kring cancer kontakta erfarna specialistsjuksköterskor. Att få en cancerdiagnos leder för de allra flesta till stor oro. Detta i kombination med det nya coronaviruset gör behovet av stöd än större.

- Många undrar exempelvis hur viruset påverkar deras cancerdiagnos och om de hör till en riskgrupp, säger Maria Wahlström Norlin, specialistsjuksköterska och samtalsterapeut.

Att vara isolerad gör också människor mer oroliga generellt. Antalet kontakter till Cancerrådgivningen i Region Stockholm har i perioder under mars och april ökat med upp till 30 procent.

- Ibland räcker det med att bara få sätta ord på oron. Vårt uppdrag är att stötta och svara på frågor, säger Maria Wahlström Norlin.

På senare tid har frågorna också kommit att handla mycket om relationen med en partner. Många med cancer är isolerade hemma för att inte riskera att bli smittade. Det kan medföra att relationen blir ansträngd och att man söker stöd hos oss.

Under pandemin har Cancerrådgivningen även fått stötta personer som genomgår en behandling att verkligen komma iväg. Många patienter är oroliga att bli smittade av Corona där de får sin behandling.

- Vi ger ofta rådet att ringa till den vårdenhet man ska till för att höra hur de arbetar med att förebygga smittspridning, säger Maria Wahlström Norlin. Det kan många gånger verka lugnande. För en cancerbehandling är förstås fortfarande lika livsviktig som innan virusspridningen.

Något som oroar Cancerrådgivningen är att färre personer än vanligt tar kontakt för olika symptom som skulle kunna bero på cancer.

- Det är oerhört viktigt att alla som har misstänkta symtom kontaktar hälso- och sjukvården. Vi och andra som primärvården och akutmottagningarna, undrar vart de här personerna har tagit vägen. Kanske undviker de att kontakta vården i den här situationen? Men vi har resurser att ta emot alla samtal. En kontakt med oss kan vara ett första steg för att söka vård för sina symptom, säger Maria Wahlström Norlin.

Cancerrådgivningen får ofta stötta personer som förlorat en närstående. Under pandemin har närstående till bland annat cancersjuka inte kunnat vara med vid dödsbädden då det råder besöksförbud på sjukhusen.

- Det orsakar förstås en stor sorg hos de närstående. Där finns vi som ett samtalsstöd för dessa människor som befinner sig i en stor kris, säger Maria Wahlström Norlin.

Sedan 21 mars har Cancerrådgivningen utökat sina öppettider till att även omfatta helger mellan klockan 09.00 och 16.00.

Tillbaka till nyhetslistan