Krislägesavtalet aktiveras i Region Stockholm

Krislägesavtalet aktiveras nu för säkerställande av personalförsörjningen inom IVA-verksamheter i Region Stockholm efter att Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona har fattat beslut den 3 april. Detta sker på begäran av Region Stockholm efter beslut i regionstyrelsen den 2 april.

I enlighet med de förutsättningar som beslutats i den regionala katastrofmedicinska beredskapsplanen arbetar Region Stockholm i den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) för att organisera regionens sjukvård med anledning covid-19. RSSL rapporterar nu att personalförsörjningen inom framförallt regionens IVA-verksamheter är mycket ansträngd.

I Region Stockholm föreligger nu en händelse eller händelseförlopp som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser i regionen och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i regionens sjukvårdsverksamhet vad gäller personalförsörjning till regionens IVA-sjukvård.

Under de nu extraordinära omständigheter som råder, att det föreligger ett krisläge vad gäller personalförsörjningen i Region Stockholms IVA-verksamheter till följd av covid-19, anser regionstyrelsen att en aktivering av krislägesavtalet är nödvändigt för säkerställande av personalförsörjningen inom intensivvården.

Styrelserna i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona-Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har nu fattat beslut om aktivering av krislägesavtalet. Aktiveringen omfattar de medarbetare som blir anvisade att arbeta enligt krislägesavtalets villkor inom regionens IVA-verksamheter. Detta inkluderar även IVA- verksamheter som finansieras av regionen, det vill säga Region Stockholms helägda bolag samt IVA-verksamheten vid Tiohundra AB respektive Capio S:t Görans sjukhus som finansieras av regionen.

Läs mer om avtalets villkor hos Sveriges kommuner och regioner: 
Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Läs mer på SKR:s webbplats.

Fakta om aktivering av krisavtalet:

För att krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs att det föreligger ett krisläge i en region samt att regionen fattat beslut om det. Samt att styrelserna i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona-Kommunala företagens arbetsgivarorganisation fattar beslut.

Läs mer i regionstyrelsens beslut:

Begäran till Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona-Kommunala företagens Arbetsgivarorganisation

Tillbaka till nyhetslistan