Fler avlidna i covid-19 – utökning av vård pågår

Ny sammanställning visar att 149 personer som konstaterats vara smittade av covid-19 hittills avlidit i länet, det gäller både på sjukhus och i vårdformer utanför sjukhus.

- Bakom varje rapporterat avliden finns en person och jag känner med de närstående. Som vi befarat ser vi att äldre drabbas mest. Det här innebär att vi måste fortsätta att med full kraft skydda våra äldsta och sköraste på alla sätt vi kan, säger Björn Eriksson.

Tack vare nya former för sammanställning av statistik kan nu dödsfall om vanligtvis syns i statistiken efter två veckor rapporteras snabbare. Sammantaget har alltså 149 personer rapporterats avlidna, det är 45 fler fall än igår. Ökningen har dock inte skett det senaste dygnet utan uppgången bedöms ske stegvis. Det är inte klarlagt var de avlidna smittats, det kan ha skett inom vården eller i samhället.

Den vanliga lägesrapporten med uppgifter om antalet vårdade och nya smittade publiceras cirka kl 15.00.

Utökad kapacitet

Regionala särskilda sjukvårdsledningen arbetar med full kraft för att timme för timme utöka kapaciteten i vården att ta hand om allt fler covid-19 smittade. Akutsjukhusens kapacitet av intensivvårdsplatser har dubblerats och är på väg mot en tredubbling inom den närmaste tiden. Fältsjukhuset i Älvsjö kommer också att användas för att vårda patienter med covid-19 när behov uppstår. Till största delen covid-19 drabbade i behov av akutvård men också med en del intensivvård för de som försämras på plats. Samtidigt har beredskap för fler covid-19 patienter utökats inom den geriatriska vården, hemsjukvård och vård i hemmet.

Om statistiken

Materialet omfattar alla personer som vårdas inom någon vårdform i region Stockholm med konstaterad covid-19. Exempel på vårdformer är akutsjukhus, geriatrisk vård, via läkarstöd i särskilt boende eller avancerad sjukvård i hemmet. Dödsorsaken behöver trots allt inte vara covid-19 utan personerna kan ha haft andra samtidiga sjukdomar som orsakar dödsfallet.

Efter att läkare följt de sedvanliga rutiner som gäller vid dödsfall för den enskilda individen och närstående görs också en anmälan till Smittskydd Stockholm enligt en administrativ rutin. Denna administrativa rutin har en viss eftersläpning men en ny sammanställning görs nu för att få snabbare rapporter utan att belasta medarbetarna inom vården. Det är tack vare detta utökade arbete som dödsfall som vanligtvis når statistiken inom två veckor nu kan rapporteras snabbare.

Tillbaka till nyhetslistan