Fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö uppbyggt

Det fältsjukhus som Socialstyrelsen beslutade om för en dryg vecka sen står nu klart. Senare i veckan kommer sjukhuset kunna ta emot de första patienterna med covid-19. Det är flera dagar före planerad öppningstid.

Nu pågår ett intensivt arbete att sätta in resten av utrustningen tillsammans med förbrukningsartiklar och bemanna så att vårdpersonalen kan komma in och bekanta sig med det färdigställda sjukhuset.

- Vi måste ligga steget före sjukdomsutvecklingen och med det nya fältsjukhuset får vi den flexibla resurs vi är i behov av. Nu ser vi att behovet av sjukhusvård ökar fort. I går söndag kväll intensivvårdade vi 92 patienter med covid-19 och även om vi har lediga platser på akutsjukhusen måste vi fortsätta bygga ut parallellt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö är nu uppbyggt och ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att ta hand om patienter på fältsjukhuset som plötsligt försämras, de byggs ut stegvis i moduler om tio. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser. De flesta vårdplatserna kommer vara vanliga vårdplatser för patienter med covid-19.

- Exakt när första patienten tas emot beror helt på hur fort behoven i regionen växer men enligt plan ska första patienterna kunna tas emot mot slutet av veckan om det behövs, säger Björn Eriksson.

Bemanningen sker genom kraftiga omprioriteringar inom vården. Vård som kan skjutas upp utan medicinsk risk flyttas fram, nyligen pensionerad personal kallas in, arbetspass förlängs, deltid blir heltid. Specialister inom rekrytering går i högt tempo igenom alla ansökningar med erbjudande om att hjälpa till för att snabbt matcha de intresserade med behoven. Ett stort arbete pågår med att öka bemanningen på de ordinarie akutsjukhusen och samtidigt med att bemanna upp fältsjukhuset i Älvsjö.

Privatdriven vård har också kraftigt förändrat sin verksamhet, Ersta sjukhus bedriver nu endast akutvård och Sophiahemmet har ställt in all planerad vård för att den erfarna personalen där ska kunna arbeta med den utökade intensivvården.

- Det är många aktörer som bidragit till den snabba lösningen i Älvsjö. Det är Socialstyrelsen som tog beslutet, Locum, försvarsmakten, Karolinska Universitetssjukhuset, alla våra akutsjukhus och många många fler. Framförallt kommer det bli möjligt att ge vård här tack vare alla fantastiska medarbetare, säger Björn Eriksson.

Tillbaka till nyhetslistan