Region Stockholms vårdgaranti gäller även digital vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut att Region Stockholms vårdgaranti nu även gäller för digital vård och digitala kontaktsätt. Nämnden har också fattat beslut om krav på digitalisering i vårdavtalen under de kommande åren.

Digitalisering skapar nya kontaktvägar för vården och nya sätt att ge vård. Genom att utnyttja digitala kommunikationskanaler, modern informationshantering och utveckla nya arbetssätt med digitalisering som stöd, kan vården bli både mer resurseffektiv och individanpassad.

Vårdgarantin blir digifysisk

För att utnyttja digitaliserings möjligheter har Hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut att Region Stockholms vårdgaranti nu är digifysisk och även gäller digital vård och digitala kontaktsätt. Vårdgivare kan därmed leva upp till vårdgarantin genom en kombination av digital och fysisk vård, där behov och önskemål är det avgörande.

En invånare som kontaktar vården i ett ärende som täcks av vårdgarantin ska kunna förvänta sig lika snabb återkoppling oavsett om kontakten skett via telefon, fysiskt besök eller via en digital tjänst. De som vill använda traditionella sätt att kontakta vården ska även kunna göra det fortsättningsvis.

Läs mer om vårdgarantin på 1177 Vårdguiden

Krav på digitalisering

För att säkerställa en likvärdig och hög tillgänglighet till vård för invånare, där fysisk och digital vård kompletterar varandra, kommer Region Stockholm att anpassa kraven på digitalisering i vårdavtalen under de kommande åren. Detta innebär bland annat att samtliga vårdgivare som har avtal med regionen ska:

  • kunna ta emot en digital kontaktförfrågan från invånare
  • kunna ge invånare möjlighet att läsa sin journal via nätet
  • kunna ge invånare möjlighet att se status för sitt högkostnadsskydd/e-frikort

Detta kommer att kompletteras med andra digitala krav specifikt anpassade för behoven inom varje avtalsområde.

Tillbaka till nyhetslistan