Ny intensivvårdsambulans i Region Stockholm

Från och med fjärde november rullar en ny intensivvårdsambulans i Stockholms län. Det betyder att Region Stockholm nu förfogar över tre större bussliknande intensivvårdsambulanser.

Det nya fordonet har förbättrats på flera sätt jämfört med de andra två. Det betyder bland annat bättre lastmöjligheter, mer avancerad elektronisk utrustning och större möjlighet att anpassa vårdutrymmet efter patientens behov.

- Med den nya intensivvårdsambulansen stärker vi patientsäkerheten för svårt sjuka eller skadade patienter. Intensivvårdsambulanserna har en avgörande roll för att de här patienterna kan flyttas utan att själva vårdinsatsen behöver avbrytas, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm.

Intensivvårdsambulansernas uppgift är att transportera svårt sjuka eller skadade patienter mellan olika vårdinrättningar, främst mellan olika intensivvårdsavdelningar.
Det speciella med intensivvårdsambulanserna är att hela vårdteam (t.ex. läkare och sjuksköterskor) från sjukhusen kan följa med i fordonet under transporten och fortsätta vården av patienten.

Intensivvårdspatienter är de allra svårast sjuka patienterna. De behöver ständig övervakning och avancerad understödjande behandling. Antalet intensivvårdsplatser i länet är begränsade och om en patient med större vårdbehov behöver få IVA-plats kan en annan patient behöva flyttas.

- Två intensivvårdsambulanser tar uppdrag dygnet runt och en tredje kan kallas in vid behov. Region Stockholm hjälper även andra län med transporter, säger Patrik Söderberg.

Tillbaka till nyhetslistan