Kampanj ska få fler äldre att vaccinera sig mot influensa

Varje år insjuknar över hundra tusen av länets invånare i influensan. Vaccination är ett enkelt sätt att undvika sjukdomen och eventuella komplikationer. Säsongens informationskampanj syftar till att få fler i åldrarna 65 till 75 år att vaccinera sig.

Influensan går i de flesta fall över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, snuva och hosta eller en lindrigare förkylning. Men för personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida finns en ökad risk för att bli allvarligt sjuk och drabbas av följdsjukdom. Omkring 250 svenskar blir varje år så sjuka att de behöver intensivvård, oftast på grund av komplikationer som till exempel lunginflammation. Region Stockholm erbjuder därför personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida kostnadsfri vaccination mellan 19 november och 29 februari.

Årlig vaccination

Säsongsinfluensan orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. En liten andel drabbas ändå av influensa men vaccinet dämpar då symtomen så att sjukdomen blir lindrigare. Vaccinet skyddar mot årets influensavirus. Kommande säsong är det andra virusstammar som orsakar influensan och därför behövs årlig vaccination.

I år är vaccinationsperioden senare än vanligt. Det beror på att produktionen av vaccin blev fördröjd eftersom Världshälsoorganisationen, WHO, hade svårt att avgöra vilka virusstammar som skulle ingå i vaccinet. Den noggranna avvägningen har dock lett till att säsongens vaccin förväntas vara mer effektivt än tidigare.

Säsongens informationskampanj

Mindre än hälften av 65 till 75-åringar i Stockholms län vaccinerade sig mot säsongsinfluensan förra säsongen. Målsättningen är att fler ska välja att vaccinera sig så att färre drabbas av allvarliga komplikationer av influensan. Därför är 65 till 75-åringar målgrupp för Region Stockholms informationskampanj. Kampanjen lyfter fram att det finns många olika skäl till att vaccinera sig. Varje enskild individ har sin egen anledning för att vilja undvika influensan eller risken för att smitta sina närmaste. Kampanjen kommer bland annat att synas i lokal-tv, i kollektivtrafiken, i lokaltidningar och i sociala medier.

Målsättningen är att fler av alla de som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensan i länet ska välja att vaccinera sig. På 1177.se/stockholm finns en sida där invånarna kan hitta sin vaccinatör och information om influensavaccinering.

Kostnadsfri vaccination

Influensavaccination är kostnadsfri mellan 19 november och 29 februari för följande invånare i Stockholms län:

  • personer över 65 år
  • gravida

Och personer med något av följande tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdomkronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma
  • diabetes
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder

Läs mer

Kampanjsida på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan