Budget 2020: Oförändrad skatt under 2020

Regionfullmäktige har beslutat att landstingsskatten ska vara oförändrad på 12,08 kronor per intjänad hundralapp under 2020.

De samlade skatteintäkterna i länet beräknas öka med i genomsnitt 2,8 procent per år från 2020 till 2023. Prognosen förutsätter att skattesatsen är oförändrad under hela budgetperioden. Skattesatsen, bortsett från skatteväxling, har varit oförändrad sedan 2008.

Tillbaka till nyhetslistan