Budget 2020: Historiskt stora investeringar i tunnelbana och pendeltåg

Stockholmsregionen fortsätter att växa i snabb takt. För att underlätta invånarnas vardag sker därför historiskt stora investeringar i kollektivtrafiken de närmaste åren.

Investeringarna i kollektivtrafiken under 2020 planeras till 10,3 miljarder kronor, inklusive utbyggnad av tunnelbanan.
Tunnelbanan får totalt cirka tre mil nya spår och 16 nya stationer. Bland annat byggs nya linjer till Nacka och Älvsjö. Detta är den största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år i Stockholms län.

Parallellt görs en stor satsning på pendeltågstrafiken i regionen med nya tåg, nya och förbättrade tågdepåer, nya pendeltågsstationer och nödvändigt underhåll på stationerna. Sammantaget kommer kollektivtrafiken att byggas ut med 46 nya spårstationer och runt sex mil nya spår.

Försök ska göras med ytterligare två båtlinjer för pendling. I nära dialog med boende och näringsidkare i skärgården ska en utredning av framtidens skärgårdsstrafik påbörjas.

Mål att öka antalet resenärer

Kollektivtrafiken i Region Stockholm ska vara trygg, pålitlig och hållbar.
Som ett led i strävan att Stockholm ska bli en klimatneutral region, finns ett mål om att antalet påstigande i kollektivtrafiken ska öka. All kollektivtrafik på land drivs idag enbart på förnyelsebara bränslen och budgeten fastställer en breddad elektrifiering av bussarna som nästa steg.

Kommission för kortare restider med buss

Arbetet med att införa trygghetskameror i trafiken kommer att fortsätta. Ett försök med flexibla nattstopp i busstrafiken, där resenären själv kan bestämma var bussen ska stanna, görs under 2020 på vissa linjer.
En framkomlighetskommission ska föreslå åtgärder för hur restiderna med buss kan kortas. En utredning av busslinje 4 ska genomföras med sikte på att möjliggöra en expressbuss.

Enklare färdjänstresande

Färdtjänstresenärerna ska bemötas av respekt och god service. Region Stockholm vill fortsätta att utveckla resegarantin. Färdtjänstnämnden ska under 2020 ta fram en app där resenärer kan få uppdaterad information om färdtjänsttaxins ankomsttid och samtidigt kunna lämna omdömen om sin resa. Appen ska vara tillgänglighetssäkrad och enkel att använda.

Taxan för SL-kort höjs med 40 kronor till 930 under 2020 och priset för ett månadskort med Waxholmsbolaget blir också 930 kronor.

För att finansiera ökade kostnader inom färdtjänsten höjs även högkostnadsskyddet för färdtjänsten till samma nivå som SL-taxan, 930 kronor

Rätt trafik på rätt plats vid rätt tillfälle

Trafiknämnden ska ta fram mätetal för effektivitet, produktivitet och nytta vid satsningar så att rätt trafik på rätt plats vid rätt tillfälle prioriteras utifrån tillgängliga resurser.

I budgeten betonas att varje skattekrona inom Region Stockholm ska användas så effektivt som möjligt. Den administrativa överbyggnaden ska minska, liksom antalet konsulter inom trafikförvaltningen.

 

Tillbaka till nyhetslistan