Budget 2020: Fokus på digitala tjänster och AI i ny strategi från Region Stockholm

Det pågår ständigt satsningar på utveckling av ny teknik för att förbättra vård och service till invånarna i Region Stockholm. I en ny Strategi för it och digitalisering 2020-2023 ges alla nämnder och bolag inom Region Stockholm en vägledning för det fortsatta utvecklingsarbetet. Digitala tjänster och AI (artificiell intelligens) är två områden som lyfts fram i strategin.

Strategin bygger på några huvudinriktningar som ska utveckla de olika verksamheterna i Region Stockholm. Grunden är att utveckla nya tjänster för att underlätta vardagen för invånarna men också att fortsätta höja kvaliteten på den offentliga servicen. Exempel kan vara digitala lösningar som gör det lättare för patienter att följa sin egen vård eller som gör resandet enklare för resenärer i kollektivtrafiken.

Enligt strategin ska digitala tjänster och AI vara en viktig del i den framtida produktionen av tjänster och dessutom öka kunskapsinflöde genom ökad förmåga till analys och kunskapsbildning.

Strategin utgår från att digitalisering inte i första hand drivs av ny teknik utan av människors vilja att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet de verkar inom för att möta invånarnas förfrågningar och behov. Därför ska utvecklingen ägas av respektive nämnd och bolag. De kan då driva ett aktivt arbete med att utveckla den egna verksamheten med stöd av digitala tjänster.

Tillbaka till nyhetslistan