Stockholmsregionen utsedd till den mest konkurrenskraftiga regionen i Europa

Stockholmsregionen har av EU-kommissionen utsetts till den mest konkurrenskraftiga regionen i Europa. Hälsa och innovation är två områden som särskilt lyfts fram.

Det är generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG Regio, en del av EU-kommissionen som nu utsett Stockholmsregionen till vinnare inom det som benämns som EU Regional Competitiveness Index. Stockholm kom före London på andra plats och Utrecht på tredje plats.

Mätningen utgår från ett lands förmåga att erbjuda en attraktiv och hållbar miljö för företag och invånare att bo och arbeta i. Totalt har 268 regioner bland EU:s 28 medlemsländer granskats. Förra gången det gjordes (2016) kom Stockholm på fjärde plats.

Undersökningen visar att Stockholm är extra starka på områden som hälsa och innovation. En avgörande faktor är även att det finns kompetent arbetskraft och bra utbildningsstruktur. Andra områden där regionen ligger över det europeiska genomsnittet är institutionernas kvalitet, makroekonomisk stabilitet, infrastruktur, och teknisk beredskap samt innovativ affärsutveckling.  Det gör att det finns många innovativa företag och forskning som stimulerar internationella aktörer att lägga sina huvudkontor i regionen.

Regionalt konkurrenskraftindex (RCI) har vart tredje år under de senaste tio åren mätt de viktigaste faktorerna för konkurrenskraft inom olika regioner i hela EU. Indexet undersöker mer än 70 jämförbara indikatorer inom 11 huvudområden.

Tillbaka till nyhetslistan