Starkt kreditbetyg för Region Stockholm trots viss långsiktig osäkerhet

Region Stockholm behåller även fortsatt ett högt kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's i sin rapport som presenterades 4 oktober. Standard & Poor's gör en kreditvärdering två gånger per år.

− Ett fortsatt högt betyg för ekonomin i Region Stockholm är glädjande. Inte minst som ett högt kreditbetyg är en förutsättning för att kunna få bra villkor vid finansieringen av regionens kommande investeringar, säger Frida Korneliusson vd för Stockholms läns landstings Internfinans.

Även med den nya analysmetodik som Standard & Poor's nu använder bedömer de att Region Stockholm har en stark finansiell ledning, medan andra områden försämrats utifrån den nya metodiken.

I sin analys lyfter de också fram att regionen har haft ett bra resultat med robusta budgetresultat under 2016 - 2018. Men att det finns vissa långsiktiga orosmoln. Ett är att skatteintäktstillväxten troligen kan komma att bli något lägre än tidigare år.

Standard & Poor's har också noterat den tuffa ekonomiska situationen inom hälso- och sjukvården. De utgår ifrån att regionen måste minska underskotten vid några av sjukhusen genom att arbeta med en tydligare budgetstyrning. De ser också en mer långsiktig osäkerhet i de nya reglerna för kostnadsutjämningen som successivt förväntas införas från och med 2020.

Andra mer positiva faktorer som Standard and Poor's väger in är likviditetshantering samt Stockholms stabila ekonomiska utveckling. Enligt deras uppfattning kommer regionens ekonomi att förbli stark, även om de kalkylerar med en viss minskning till 2021. De anser också att det finns förutsättningar för regionen att fortsätta det ambitiösa investeringsprogrammet, även om det sker på något minskad nivå.

Tillbaka till nyhetslistan