Majoritetens budgetförslag 2020 presenterat

Den 9 oktober presenterade den politiska majoriteten i Region Stockholm sitt förslag till budget för 2020. Under oktober offentliggör alla partierna i Region Stockholm sina budgetförslag.

Den politiska majoriteten i Region Stockholm, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, presenterade den 9 oktober sitt förslag till budget för 2020. Där framgår vilka mål, uppdrag och prioriteringar de föreslår för Region Stockholm under nästa år.

Alla partier i Region Stockholm tar fram egna budgetförslag. Dessa kommer att behandlas i regionstyrelsen den 22 oktober för att sedan tas upp för debatt och beslut i regionfullmäktige den 19-20 november.

Partiernas budgetförslag

Alla partiers budgetförslag kommer att publiceras på sidan Partiernas förslag till budget 2020 vartefter de offentliggörs.

Tillbaka till nyhetslistan