Hjälp oss att belöna goda exempel

Hjälp oss att hitta de som är extra bra på bemötande, har nya idéer och uppfinningar eller serverar måltider till patienter på ett särskilt bra sätt. De som blir utvalda vinner något av Region Stockholms priser som delas ut varje år.

Måltidspriset

Måltidspriset premierar goda arbetssätt inom måltidsområdet. Idén med priset är att stimulera utveckling av patientmåltidsarbetet, genom att belöna goda exempel och ge möjlighet att inspirera andra.
Läs mer om Måltidspriset och hur du nominerar

Bemötandepriset

Bemötandepriset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till Region Stockholms olika verksamheter.
Läs mer om Bemötandepriset och hur du nominerar

Gyllene Äpplet

Region Stockholm delar årligen ut priset Gyllene Äpplet. Priset delas ut till den eller de som tagit initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter.
Läs mer om Gyllene Äpplet och hur du nominerar

Tillbaka till nyhetslistan