Beslut om tillförordnad Regiondirektör

Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp är sedan 5 september 2019 sjukskriven.

Regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius har den 5 september 2019 utsett Stefan Schildt till tillförordnad regiondirektör med regiondirektörens fulla befogenheter under sjukskrivningen. Stefan Schildt är i sin ordinarie roll sedan augusti 2017 IT-direktör i Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan