Vinnare av Miljöpriset 2019 utsedda

Södersjukhusets koncept för patientmat vann årets miljöpris. När patienten själv får välja både maträtt och tid för måltiden minskar svinnet med över 70 procent.

Foto: Danish Saroee

Under tisdagen avslöjades vinnarna av Region Stockholms Miljöpris 2019. Bland 14 starka bidrag tog Södersjukhusets nya måltidskoncept hem segern. Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen, utsågs till Årets Eldsjäl för sitt stora miljöengagemang i arbetet med utbyggnaden av Roslagsbanan. Hederspriset gick till Julia Perez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset, som fick flest röster av alla bidrag på miljopriset.se.

Södersjukhusets nya måltidskoncept - för patienten och miljön

Södersjukhusets nya måltidskoncept har resulterat i ett minskat matsvinn med över 70 procent jämfört med tidigare måltidssystem och en ökad andel ekologiska livsmedel. Transporter har minskat och matavfallet omvandlas till biogas. Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan genom att säsongsanpassa menyn. Patienterna är också mer nöjda med maten än tidigare.

Priset togs emot av projektledare Linda Hagdahl och köksmästare Håkan Lundholm på sektionerna Facility Management och Måltidsservice.

Efter att noggrant ha tagit reda på patienternas behov, lanserades konceptet där patienten själv kan välja från den varierade menyn. Måltiderna levereras sedan kylda och enportionsförpackade till kylskåp på varje avdelning och patienten kan välja att äta när det passar.

I det nya måltidskonceptet ingår också andra delar med tydliga miljöperspektiv.

– Vi räknar på koldioxidekvivalenter, alltså matens klimatpåverkan och anpassar rätterna efter det. Vi har också utvecklat en kylskåpsapp som effektiviserar och kontrollerar hela kedjan, berättar Linda Hagdahl.

I sjukhusets egna kök lagas maten från grunden, ofta med ekologiska råvaror. Fisken som serveras är msc-märkt och köttet som används till pannbiffarna och de hemrullade köttbullarna är svenskt.

– Vi har patientens bästa för ögonen. Med det här systemet får vi mer, godare och miljövänligare mat för pengarna, konstaterar Linda Hagdahl.

Utöver äran, blommorna och diplomet följer också en prissumma på 20 000 kronor med utmärkelsen. Pengar som ska användas till att sprida de goda idéerna vidare till andra verksamheter.

Årets Eldsjäl driver miljöarbetet framåt

Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen, mottog priset som Årets Eldsjäl för sitt arbete med Program Roslagsbanans Utbyggnad. Med engagemang, kreativitet och uthållighet driver hon miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna och andra verksamheter. Projektet är komplext och omfattar alla delar av trafiksystemet.

– Vi är fyra personer i Team Miljö som arbetar med nya fordon, spår, stationer, ny depå, bullerskydd, ja allt som har med utbyggnaden att göra. Aspekter som naturvärden, kulturvärden, produktval, energiåtgång, avfallshantering, återvinning och återanvändning ska vägas in. Allt utifrån ett livscykelperspektiv, säger Bodil Johansson.

– När vi beställer nya fordon till exempel, ska de inte bara fungera här och nu. De måste också vara hållbart producerade och gå att återvinna den dag de ska skrotas.

Tusentals produkter och material som används i järnvägsutbyggnaden och i fordonstillverkningen ska granskas på substansnivå.

– Det gäller att vara en slags kemikaliedetektiv och försöka finna miljö- och hälsomässigt bättre alternativ, säger Bodil Johansson.

Pilotprojekt inom olika miljöområden har testats inom ramen för investeringsuppdraget; allt från nya byggmaterial och solceller på teknikhus till salamanderhotell, insektshotell och faunapassager för grod- och kräldjur.

– Vi har satt upp hundratals fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell vid den nya depån i Vallentuna. Personer i sysselsättningsåtgärder har varit involverade i tillverkningen av holkarna så det har också blivit ett socialt hållbarhetsarbete. Det känns extra viktigt, säger Bodil Johansson.

Roslagsbanans utbyggnad innebär att fler kan resa kollektivt. Klimatnyttan beräknas till 15 000 ton per år.

Hederspristagare inspirerar till en bättre miljö

Julia Pérez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, har för sitt miljöarbete i både stort och smått röstats fram som årets Hederspristagare. Med till synes outsinlig kraft inspirerar hon sina medarbetare i arbetet för en bättre och mer hållbar miljö.

– Målet är att vi ska nå upp till sjukhusets miljöpolicy på alla områden, säger Julia Pérez Castro.

Tack vare henne har sortering av miljöfarligt avfall blivit bättre och användningen av engångsartiklar minskat betydligt. Inga fler pappersmuggar slängs efter eftermiddagskaffet som nu dricks i porlinsmuggar och engångsvärmekoftorna i pappmaterial är bortplockade ur sortimentet. Istället är det nu koftor av ekologisk bomull som värmer den frusne. Även sortering i personalmatsal och patientkök har förbättrats eftersom Julia finns på plats och ser till att det blir rätt.

Julia Pérez Castro är hedrad över utmärkelsen men konstaterar samtidigt att ensam kommer man sällan någon vart.

– Mina chefer inom hjärt- och kärl har varit mycket stöttande och det är väldigt betydelsefullt. Jag gör mitt bästa, men för att vi ska komma någon vart måste alla bidra. Och det gör de också.

Tillbaka till nyhetslistan