Fortsatt starkt kreditbetyg för Region Stockholm

Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's i sin rapport som presenterades 5 april. Standard & Poor's gör en kreditvärdering två gånger per år.

- Ett fortsatt högt betyg ger oss fortsatt goda möjlighet att få bra villkor vid finansieringen av regionens kommande investeringar, säger Frida Korneliusson, vd för Region Stockholms Internfinans.

Stockholm växer stadigt och har en aktiv och stabil arbetsmarknad vilket påverkar bedömningen av Region Stockholms finansiella situation. Det innebär att skatteintäkterna ökar men samtidigt ökar också behoven hos invånarna på såväl god vård som bra kollektivtrafik. Standard & Poor's bedömer att Region Stockholm har en stark finansiell ledning, och en lång historia med starka finansiella resultat och därmed goda förutsättningar att fortsätta hantera finanserna på ett ansvarsfullt sätt.

Andra faktorer som Standard and Poor's väger in är likviditetshantering samt Stockholms goda och stabila ekonomiska utveckling.

Långsiktig analys

Standard & Poor's analys sträcker sig till och med 2021 i ett grundscenario. I sin kreditbedömning har institutet tagit hänsyn till landstingets ökade investeringar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Kreditvärderingsinstitutet konstaterar att Stockholms starka konjunktur gynnar Stockholms läns landsting.

Kreditvärderingsinstitutet har även tagit i beaktande att flera sjukhus i Stockholm redovisat ett underskott. De konstaterar att regionen har ett aktivt åtgärdsprogram för att komma till rätta med kostnaderna vilket man förväntar ska öka effektiviteten fram till och med 2021.

Tillbaka till nyhetslistan