800 sommarjobb att söka i Region Stockholm

Nu kan den som är mellan 16 och 18 år söka sommarjobb i Region Stockholm. Ansökningsperioden pågår 1-25 mars. Syftet är att framöver få fler unga att välja yrken inom exempelvis hälso- och sjukvård och administration.

Sommarjobben tillsätts genom lottning. Unga med funktionsnedsättning prioriteras dock särskilt eftersom de generellt har svårare än övriga att komma in på arbetsmarknaden.

Förra årets sommarjobbare nöjda

88 procent av förra årets sommarjobbare uppger i en enkät att de är nöjda eller mycket nöjda med fjolårets jobbveckor i regionen. 84 procent kan tänka sig att jobba inom Region Stockholm i framtiden. I enkäten framgår också att 65 procent fått en mer positiv syn på Region Stockholm än tidigare.

Ansökan till sommarjobben 2019 skickas in via Region Stockholms webbplats www.sll.se/sommarjobb.

Möt våra tidigare sommarjobbare

Ronza, Fabian, Lucas, Siri och Petra, sommarjobbade hos oss 2018. Välkommen att ta del av deras berättelser.

Läs om några av våra sommarjobbare

 

Tillbaka till nyhetslistan